Om oss

STIFTELSEN FRAMTID OG HÅP

Framtid og Håp er en privat stiftelse med basis i Sykkylven. Den ble stifta i 2009 med det formål å støtte skolebygging og utdanning i u-land.

Framtid og Håp har som formål å:

  • Samleinn midler til å bygge skoler i u-land
  • Gi støtte til utdanning i U-land
  • Oppmuntre og engasjere norske ungdommer til solidaritetsarbeid
  • Drive foreningen på ideelt grunnlag

Med andre ord er det ingen av de som er engasjert i eller arbeider for Framtid og Håp som får noen form for lønn eller kompensasjon.  Eneste unntak er de elevene som har blitt valgt ut fra videregående skoler til å se framgangen i prosjektet. De får dekt reise og skal rapportere tilbake til sine respektive skoler før elevene skal jobbe for prosjektet.

Stiftelsen er registrert i Brønnøysundregisteret og det reviderte regnskapet blir hvert år lagt fram .

Stiftelsen har kontonummer 3910.3746438

Framtid og Håp

Skolebygg i U-land

6230 Sykkylven

Per 15.1 2014 sitter følgende i styret for Framtid og Håp:

Steinar Myklebust, Ole Andreas Utgård, Magnar Aursnes, Aleksander Ekornes,     Solveig Klungsøyr, Arnstein Dahl , Rolf Slyngstadli

                                                                                                                                              

MÅLET ER NÅDD!

1. TIL 8. KLASSE ER FULLFØRT

 

Etter fire år med innsamling er målet med å bygge en fullverdig skole fra 1. til 8. klasse nå nådd. Dette året går det allerede 520 barn på Future Hope Academy i Arba Minch, Sørvest Etiopia.

Drømmen deres har gått i oppfylling og mange har vært med på å gjøre det mulig. I løpet av disse fire åra har de og fått et akutt behov for barnehage slik at tallet på elever blir litt redusert og ei klasse barnehagebarn er tatt inn.

8 oktober 2013 ble de to siste bygningene, en administrasjonsfløy og en klasseromsfløy innviet. Det var stor begeistring med tale, sang, gaver, musikk og god mat.

Heile 34 Norgesgjester var til stede, 12 elever og lærere fra de videregående skolene i Sykkylven, Spjelkavik og Ulsteinvik samt 22 andre personer som støtter prosjektet, inklusive de to, Steinar og Ole Andreas, som fikk ideen til å engasjere både unge og eldre i et skoleprosjekt. Alle disse fikk se prosjektet på nært hold og det gjorde stort inntrykk!

 

Fra før er det bygd to klasseromsfløyer med i alt 10 klasserom.  Den tredje fløya har pedagogisk senter og geografirom. Utenom det opprinnelige budsjettet er det også bygd bro over elva, og ei lunsjhytta, i tillegg til at det er laga til et område for uteaktiviteter, slik det kreves fra myndighetenes side

Det reviderte budsjettet for prosjektet var 3.998.986 birr ( frå 1,3 til 1,6 millioner alt etter kursen på birr som har forandra seg  fra prosjektet  blei begynt). Til sammen er det overført Nok 1 585 000, av disse er 308 000 birr, vel 100 000 Nok, brukt til forskjellige poster (se ovenfor) som ikke var på budsjettet, men som Framtid og Håp har vært enige i og oppfordra ti,l eller som myndighetene har krevd. Den endelige kostnaden for sjølve skolen blir da i norske kroner ca 1,48 mill. Det synes vi er bra når en tar i betraktning den store prisoppgangen som har vært i Etiopia.

Siden alt har gått etter planen og raskere enn vi turde håpe på, foreslår vi nå å fortsette:

NYTT UTVIDA PROSJEKT

Mekane Yesus kirka i Arba Minch, Etiopia vil svært gjerne utvide skolen til også å dekke 9. og 10. klasse og etter det også 11. og 12. klasse. De er lovt god støtte fra lokale myndigheter.

Det er jo dyrere å bygge skole på videregående nivå, men støtten fra både Sykkylven vgs, Spjelkavik vgs og nå også Ulstein vgs med en jobbedag i året, gjorde at styret i stiftelsen Framtid og Håp fant det var grunnlag for å gå videre.

Totalt estimert budsjett for 9-12 klasse er 4.620.000 birr som utifra kursen i dag tilsvarer ca 1,54 mill Nok.  Det vil nok iallfall ta 3-4 år å gjennomføre prosjektet alt etter støtten prosjektet får.

 

 

Comments are closed.