Taket er kommet på

4 klasserom, toalettavd. og lærerrom gjøres nå klare til skolestart. 200 elever starter.

Vi nærmer oss nå 500 000,- innsamlede norske kroner. Videre starter arbeidet på klasseromsfløya med rom 5, 6, 7 og 8.

Neste år starter byggingen av flere klasserom, nr. 9 til 12, samt flere toalettrom og personal- og administrasjonsareal.

Totalt skal det bli 16 klasserom og vi håper å få til et areal med bibliotek, arbeidsplasser og EDB-avdeling.

Klasseromsfløy, 4 klasserom, 30 x7 meter, i enden bygges et lærerrom.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.