NYTT UTVIDA PROSJEKT

Mekane Yesus kirka i Arba Minch, Etiopia vil svært gjerne utvide skolen til også å dekke 9. og 10. klasse og etter det også 11. og 12. klasse. De er lovt god støtte fra lokale myndigheter.

Det er jo dyrere å bygge skole på videregående nivå, men støtten fra både Sykkylven vgs, Spjelkavik vgs og nå også Ulstein vgs med en jobbedag i året, gjorde at styret i stiftelsen Framtid og Håp fant det var grunnlag for å gå videre.

Totalt estimert budsjett for 9-12 klasse er 4.620.000 birr som utifra kursen i dag tilsvarer ca 1,54 mill Nok.  Det vil nok iallfall ta 3-4 år å gjennomføre prosjektet alt etter støtten prosjektet får.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.